top of page
DRIVE VXO_2022 copy_edited_edited.jpg

FÖR DIG SOM KÖR I TJÄNSTEN

HÅLLBARHET PÅ VÄG

För en effektiv och bränslebesparande körstil.

Utbildningsmoment för bilar med förbränningsmotor såväl som el-/hybridbilar.

Kunskap om bilens förbrukningspåverkande funktioner.

FÖR VEM?

Utbildningen riktar sig till den som kör i tjänsten oavsett om det är i företagets fordon, privatbil eller kanske hyrbil. Utbildningen anpassas till de fordon som används i verksamheten. Se även Sparsam körning elbil

HÅLLBARHET

Varje företag och organisation har idag ett betydande ansvar för att bidra till en hållbar utveckling och minska sin miljöpåverkan. En viktig del av detta är att se till att personalen har goda kunskaper om hur man kan köra sparsamt och effektivt. Genom att investera i utbildning kan företag bidra till en hållbar utveckling, minska sina kostnader och dessutom säkerställa en säkrare arbetsmiljö då sparsam körning har mycket gemensamt med säker körning.

SYFTE

Det grundläggande syftet med utbildningen är att minska el- och bränsleförbrukning i verksamhetens fordon. Klimatmålen i Agenda 30 ligger till grund. Utöver den direkta kostnads- och utsläppsbesparingen syftar utbildningen även till att minska andra former av inverkan på verksamheten som tex stillestånd och kostnader från onödigt slitage mm.

 

MÅL

Det huvudsakliga målet är att deltagarna skall öka sin förståelse för faktorer som påverkar el- och bränsleförbrukning i bilar och öka sin förmåga att anpassa körningen för lägre förbrukning och miljöpåverkan. I utbildningens målsättning ligger även att bidra till deltagarnas förståelse för, och attityder till, bilkörning som en viktig faktor för samhällets hållbarhet.

UTBILDNINGSMOMENT

  • Aktiv, planerande bilkörning för minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan

  • Effektiv körning med bensin-, diesel-, el- och hybridbil

  • Hastighet och avstånd

  • Däckkunskap

  • Bilens funktioner och dess påverkan på el- och bränsleförbrukning

  • Reseplanering, attityder och stress

  • Bilens skick och service

EN POSITIV UPPLEVELSE

En viktig del i utbildningen är att verka för en positiv och avdramatiserad inställning till bilar och bilkörning. I utbildningen väver vi samman teori och praktik under engagerande och inkluderande former. Vi utgår från deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Målsättning är att varje deltagare, genom en ökad förståelse, ska känna sig trygg och bekväm i bilen och i sin bilkörning.

BILAR OCH LOKALER

Varje utbildning anpassas till deltagarnas och beställarens behov. Deltagarna kan köra med både de bilar som används i tjänsten och bilar som tillhandahålls av DRIVE VXO. Utbildningen kan genomföras i DRIVE VXOs lokaler eller hos kunden. Körning sker i trafikmiljö.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Läs mer här om våra övriga utbildningar och tjänster inom trafik och miljö:

Säkerhet På VägSparsam körning elbil, Skräddarsytt, Trafik & Hållbarhetspolicy

KONTAKT

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan tillgodose utbildningsbehovet i din organisation: info@drivevxo.se, 0470 404 03

bottom of page