top of page

SKIDCAR

OBERÄKNELIG HALKA ÅRET OM

Film SkidCar

OBERÄKNELIG HALKA ÅRET OM

DRIVE VXO erbjuder oberäknelig halka under årets alla dagar tack vare SkidCar-tekniken där ”halkan” sitter i bilen och kontrolleras av instruktören. Halkan kan under varje utbildningspass varieras obegränsat av instruktören. Den kan uppstå fläckvis, torrt väglag med bra fäste kan slå om till blankis eller motsvarande vattenplaning där föraren riskerar förlora kontrollen helt etc.

 

Därför skall inte denna utbildning förväxlas med den äldre typen av halkutbildning där halkan endast förekommer på bestämda, och för föraren uppenbara, platser.

SkidCar bygger på principen om att det är bilens marktryck som avgör hur mycket friktion som uppstår mellan däck och underlag. Ju mindre marktryck, desto mindre friktion. 

SkidCar-utrustningen monteras i bilens länkarmar vilket innebär att den enbart är marktrycket som påverkas. Bilens chassi, bromsar och säkerhetssystem fungerar helt normalt och föraren upplever endast att väggreppet minskar eller ökar beroende på hur instruktören väljer att ställa in greppnivån.

SkidCar justerar fram- och bakhjulen oberoende av varandra för att på så sätt enkelt och pedagogisk kunna skapa över- respektive understyrning. Detta används även för att demonstrera hur däck med olika grepp fram och bak påverkar bilens köregenskaper.

 

Mellan full- och noll friktion ryms ett oändligt antal friktionsvärden. Alla dessa friktionsvärden är teoretiskt möjliga att erhålla med SkidCar vilket innebär att det är möjligt att simulera alla typer av halka.

SkidCar är en svensk innovation som sedan årtionden tillverkas av Cedergrens Mekaniska i Klintehamn på Gotland och används av utbildare och för fordonsutveckling över hela världen. Om du är intresserad av mer teknisk information eller att komma i kontakt med tillverkaren så nås de på www.skidcar.se eller info@skidcar.se

bottom of page