top of page
DRIVE VXO_2022 copy_edited_edited.jpg

UTBILDNING

SPARSAM KÖRNING ELBIL

Maximera elbilens räckvidd
Ladda effektivt och elsäkerhet
Energieffektiv och säker körning

FÖR VEM?

Utbildningen riktar sig till verksamheter som använder elbilar för resor och transporter.

STEG 1 TEORETISK GRUNDUTBILDNING

Teoretisk utbildning i att optimera och energieffektivisera laddning och körning med en eldriven bil.
Under utbildningen går vi igenom bilens teknik och relevanta funktioner, ger handfasta tips i körteknik samt en enomgång av bilens batteriteknik och laddning för en optimering av laddhastighet och minimering av
laddförluster.
Genom konkreta exempel och förklaringar ges deltagarna en möjlighet att kunna öka elbilens faktiska räckvidd samt sänka energiförbrukningen.


Kursen tar upp följande punkter:


Yttre faktorer som påverkar räckvidden/energiförbrukningen

 • Genomgång av tekniska lösningar för energioptimering som finns i elbilen.

 • Konkreta tips i körteknik.

 • Elsäkerhet och genomgång av risker med felaktig laddning.

 • Genomgång av bilens laddhastighet och laddkurva samt vilka faktorer som påverkar.

 • Möjlighet till dialog och diskussion under hela kursen.

Förväntat resultat

Efter genomförd kurs skall deltagaren:

 • Ha god kunskap i hur man använder elbilens olika tekniska funktioner för att minimera energiförbrukningen

 • och maximera räckvidden.

 • Ha god kunskap för vilka faktorer som påverkar energiförbrukningen.

 • Ha god kunskap för att kunna ladda elbilen på ett kostnadseffektivt, tidseffektivt och säkert sätt.

 • Ha grundläggande förståelse för bilens batteri- och laddteknik för att optimera laddning och batteriets

 • hållbarhet.

Beräknad tidsåtgång

Ca 2 timmar via Microsoft Teams inkl paus och tid för diskussion.
Presentationsmaterial från kursen kommer att skickas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.
Max 10 deltagare per tillfälle.

Önskas utbildningen fysiskt på plats tillkommer en kostnad reseersättning samt tillgång till lokal.

STEG 2 UPPFÖLJNING (tillägg)

Uppföljning av grundutbildningen (efter ca 4 veckor)
Vi följer upp deltagarnas erfarenheter, diskuterar upplevda resultat samt ger möjlighet att ställa fördjupande
frågor.


Beräknad tidsåtgång

Ca 1 timme per tillfälle via Microsoft Teams. Max 10 deltagare per tillfälle.
 

STEG 3 PRAKTISK UTBILDNING

Energieffektiv körning med elbil

Ett tillfälle fysiskt på plats hos beställaren tillsammans med en instruktör från Drive VXO där beställaren
tillhandahåller lämpliga bilar som används i verksamheten (3 deltagare per bil).
Körmomenten sker i vanlig trafik.

 

Tilläggsutbildningen innebär följande:

 • Möjlighet att praktiskt öva sparsam körning med samma typ/modell av bil som används i verksamheten.

 • Möjlighet att testa bilens olika tekniska lösningar för att minimera energiförbrukningen och maximera

 • räckvidden.

 • Genomgång av korrekt och säker körställning samt säker lastning.

 

Beräknad tidsåtgång
Ca 2 timmar per tillfälle.
Minimum 6 deltagare per utbildning.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Läs mer här om våra övriga utbildningar och tjänster inom trafik och miljö:

Säkerhet På Väg, Hållbarhet På Väg, Skräddarsytt, Trafik & Hållbarhetspolicy,

KONTAKT

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan tillgodose utbildningsbehovet i din organisation: info@drivevxo.se, 0470 404 03

bottom of page