top of page
DRIVE VXO_2022 copy_edited_edited.jpg

SKRÄDDARSYTT

SPECIAL ANPASSADE UTBILDNINGAR

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR OCH KONSULTTJÄNSTER

Drive VXO hjälper arbetsgivare att utveckla trygga, säkra och kostnadseffektiva medarbetare i trafiken. Med utgångspunkt i medarbetarnas och verksamhetens behov sätter vi samman en utbildning som passar just er och era förutsättningar. I grunden ligger alltid trafiksäkerheten men i vissa företag kan tex plåtskador vara en onödigt hög kostnad, hos andra verksamheter behöver medarbetarnas bilkörning blir mer representativ för företagets image och hos vissa behöver ett arbete göras för att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

FÖR VEM!

Trafiksäkerhet och sparsamhet är två viktiga aspekter som ofta går hand i hand. Genom att köra sparsamt kan man inte bara minska bränsleförbrukningen och därmed bidra till en hållbar utveckling, det kan också minska risken för olyckor och öka säkerheten på vägarna. Utbildningen riktar sig till den som kör i tjänsten oavsett om det är i företagets fordon, privatbil eller kanske hyrbil.

VAD SÄGER LAGEN?

Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där personalen har tillräcklig utbildning och kunskap för att undvika risker i sitt arbete. Trafiken utgör en central del i detta för många organisationer och företag. Det är Arbetsmiljöverket som har tillsynen av att lagen följs. Det ligger självklart också i verksamhetens intresse att personalen känner sig trygg och bekväm under sina arbetsresor och att fordonskostnader hålls så låga som möjligt. 

Se checklista från Arbetsmiljöverket för Bra arbetsmiljö på väg.

Med utgångspunkt i era behov sätter vi gärna samman en utbildning som passar både era arbetstider och er budget.


I korthet arbetar vi enligt följande process:

FÖRSTUDIE

Intervju med person(-er) med arbetsmiljöansvar för de tilltänkta medarbetarna.

 • Vilka medarbetare / arbetsgrupper?

 • Vilka fordon?

 • Vilken typ av arbetsresor?

 • Vilka eventuella problemområden?

 • Historik; tex olyckor, tillbud, skador, kostnader, image, oro?

 • Vilka målsättningar har företaget med utbildningen?
   

ENKÄTUNDERSÖKNING

Här får medarbetarna möjlighet att besvara ett antal frågeställningar.

 • Beskrivning av den egna erfarenhetsnivån:

 • Körkort i antal år, vilka behörigheter?

 • Antal körda mil i tjänsten respektive privat per år

 • Vilket/vilka fordon körs i tjänsten?

 • Eventuella tillbud eller olyckor?

 • Upplevda risker, kunskapsbrister och osäkerhet

 • Eventuella önskemål rörande körning i tjänsten

 

GENOMFÖRANDE

Baserat på inhämtad information utformas utbildningen tillsammans med er som beställare för att täcka in relevanta områden. Exempel på utbildningsmoment som kan ingå:

 • Körning i halka och andra krävande körsituationer

 • Aktiv, planerande bilkörning - för miljö, bränsleekonomi och trafiksäkerhet

 • Körställning och bältesanvändning - för trafiksäkerhet och minskad skaderisk

 • Däckkunskap, däckets skick, typ och tryck och betydelse för miljö, ekonomi och trafiksäkerhet

 • Lasta rätt - för att undvika olycks- och skaderisk

 • Manövrering i trånga utrymmen - för att minska skadekostnader

 • Representativ körning - för företagets image

UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Summering av erfarenheter och feedback från deltagarna sammanställs och redovisas för arbetsledningen tillsammans med rekommendationer på åtgärder inom er organisation som input i ert systematiska arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete. Utfärdande av intyg för kursdeltagarna.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Läs mer här om våra övriga utbildningar och tjänster inom trafik och miljö:

Säkerhet På Väg, Hållbarhet På Väg, Trafik & Hållbarhetspolicy, Sparsam körning elbil

KONTAKT

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan tillgodose utbildningsbehovet i din organisation: info@drivevxo.se, 0470 404 03

bottom of page